Formår en virksomhed eller en organisation at øge den sociale kapital afspejler det sig direkte på bundlinjen. Ny forskning inden for arbejdsmiljø har dokumenteret, at der er direkte sammenhæng mellem et godt arbejdsmiljø og virksomhedens produktivitet.

At øge den sociale kapital betyder at forbedre medarbejdernes evne til at samarbejde i et miljø med en stor grad af tillid og retfærdighed medarbejderne imellem samt mellem medarbejdere og ledere.

Det er almindelig kendt, at en virksomhed eller en organisation kan øge produktiviteten ved strategisk at effektivisere og optimere arbejdsprocesserne, hvilket de fleste danske organisationer har gjort de seneste årtier og til stadighed gør i temmelig høj grad. Det er én måde på at øge produktiviteten og forbedre bundlinjen.

En anden måde, der generelt får langt mindre opmærksomhed og er langt fra så veludviklet, er at sætte fokus på medarbejdertrivsel. Men netop her ligger et kæmpe udviklingspotentiale gemt.

Hvis det er muligt at bidrage positivt til god kommunikation, større tillid, mere tryghed og større fællesskabsfølelse er det overvejende sandsynligt at virksomheden kan nedbringe sygefravær og personaleudskiftning samt øge produktiviteten og overskuddet i virksomheden.

Metoden til at øge den sociale kapital afviger fra den gængse metode til at forbedre produktiviteten. Her fungerer det ikke at bruge fejlfinding og kritik som redskaber. Skal trivselen øges bør fokus ligge på motivation, anerkendelse, tillid, retfærdighed, gensidig respekt, fælles sprog, viden og mål.

Størrelsen på en virksomheds sociale kapital bliver blandet andet målt på overskudsgrad, lavt sygefravær, mindre personaleudskiftning, flere ansøgninger til nye stillinger og stor stabilitet i ledelsen.

Link til artikel i Mandag Morgen om vækst, social kapital og "MM-faktoren", den menneskelige motivationsfaktor.