Mentalisering er at forstå egen adfærd og mærke egne følelser samtidig med, at man mærker den andens følelser og forstår den andens adfærd – og kunne skille det ad. Det er at mærke, hvad der er hvad, så man lettere kan agere i det.

Det betyder med andre ord, at man er sig selv og sine reaktioner bevidst, så man undgår at hoppe i fælden og eksempelvis reagere aggressivt på aggression. Ved at bruge mentalisering kan jeg se det hele lidt fra oven, og tage stilling til, hvordan jeg skal forholde mig til situationen. På den måde er det muligt at handle konstruktivt i flere situationer i stedet for at slå autopiloten til.

Ved at mentalisere bliver man så at sige hjemme samtidig med at man forholder sig konstruktivt til den anden.