I Sagens Natur er det vores overbevisning, at empatisk og autentisk kommunikation er det vigtigste værktøj til at forbedre arbejdsmiljøet og højne effektiviteten.

Kommunikation er det, man kan gøre noget ved. I mange situationer kan de ydre omstændigheder betyde, at det, der synes at være behov for, ikke er muligt. Vi er altså ikke altid herre over hvad, men den mulighed, vi har, er at gøre noget ved hvordan. Det er let sagt, men kan være svært at realisere. Derfor er det som alt andet, man gerne vil være bedre til – man skal øve sig.

At kommunikere empatisk og autentisk vil sige at være nærværende og sig selv. Det betyder, at man prøver at sætte sig i den andens sted, og at man ikke kun lytter med et halvt øre eller tænker på noget andet. Man er koncentreret om netop den samtale og det menneske, man taler med. Det kræver ærlighed, koncentration og prioritering.

Forudsætningen for en god samtale er, at man har eller tager sig tid i de minutter samtalen varer. Det kræver, man koncentrerer sig om at lytte og rent faktisk prøver at forstå det, den anden siger – og giver udtryk for det. Ikke som en overfladisk indlært plade, men fordi man interesserer sig for den anden og den andens sag, og for at lade den anden vide, at man er til stede. Det er her ærligheden kommer ind.

Det kræver sin ’mand’ at sige til et andet menneske, at man ikke har tid eller overskud til at gå ind i en samtale. Men da det er en forudsætning rent faktisk at have tid til en god samtale, er det også en forudsætning at være ærlig omkring ikke at have det.

Det er ikke helt let og mange af os er ikke specielt gode til at sige til og fra eller at lytte og tale fra et autentisk og empatisk sted.

I Sagens Natur er det vores erfaring at god kommunikation er en mangelvare i de fleste organisationer, og det mest givtige sted at sætte ind, når der er ønske om og behov for bedre trivsel og højere effektivitet.