Alle vores aktiviteter er oplevelsesorienteret. Hovedet glemmer hurtigt. Det gør kroppen ikke.

Det sociale liv bygger for en stor del på vores erfaringer og det, vi oplever i dagligdagen med vores kolleger. Derfor gør vi forløbet oplevelsesorienteret. Det vil sige at prioritere situationer hvor I interagerer med hinanden gennem dialog, sejlads, lege, dyster og opgaver i små og store grupper.

På den måde oplever I dynamikken og synergien i gruppen i praksis og får på den måde mulighed for at opdage, udforske og udvikle jeres kompetencer som medarbejder eller leder.

Målet er at blive mere bevidst om egne og andres reaktioner, at opdage værdien i og glæden ved at være et team, der fungerer og at prøve sig selv og teamet af under tidspres og i konkurrence.

Løsningen er dialog. Det er at opbygge så meget tillid i teamet, at man som individ tør at vise både sine stærke og svage sider. Det er at etablere et miljø, hvor der er mulighed for at sige det man tænker og mener samtidig med at man er opmærksom på og bevidst om det er til skade eller gavn for teamet. Det er at åbne for den dialog vi aldrig kommer udenom, hvis et team skal fungere.

En af de vigtigste opgaver for Sagens Naturs instruktører er, at være med til at opdage, når der er behov for dialog og lave highlights på situationer, hvor der er behov for at afklare.