At gå fra gruppe til team sker, når gruppens interesse vækkes for, at vi kan løfte mere i fællesskab end vi kan løfte enkeltvis tilsammen.

Fra opdagelsen af dette til lysten til at blive et velfungerende team med høj synergi kræves accept af, at der skal bruges tid og resurser inden resultatet giver et afkast. Vores erfaring er, at det altid er afklarende og positivt at gå ind i denne proces.

Grupper:

Vi tilhører alle flere forskellige grupper, og nogle tilhørsforhold er mere beviste end andre. Der kan være forskellige tilhørs forhold og man kan være mere eller mindre engageret.

At være og arbejde i grupper er derfor en naturlig del af vores virke og derfor også et område vi kan have fokus på, med en ofte positiv effekt på produktion og den sociale kapital.

Vores antagelse er at, alle grupper udvikler sig under påvirkning af medlemmerne og omgivelserne.

Vores definition på en gruppe er, at den består af mindst 3 personer, der bliver opfattet som eller opfatter sig selv som en gruppe.

Teams:

Noget af det der karakteriserer teams er at teamet er bevist om: Visioner, mål og leveregler for teamet og den enkelte, stor viden om egne og hinandens kompetencer både strategiske og sociale, opmærksomhed på arbejdsglæde og kvalitet samt omsorg for at alle befinder sig godt.