I samarbejde med med flere af vores samarbejdspartnere, tilbyder vi social teambuilding - vi kalder det Teambonding.

Teambonding er social teambuilding, der tager afsæt i, hvor I er som gruppe. Vi har fokus på relationerne, og I bliver opmærksomme på, hvordan I hver især indgår i gruppen. 

Ideen med Teambonding er, at I får et større kendskab til hinanden, og derved større indsigt i gruppens samlede formåen. I bliver ofte positivt overraskede, når I oplever kollegaer - og ikke mindst jer selv - indgå i nye relationer.

Vores filosofi er: Al udvikling starter med et smil, smilet åbner ganske enkelt for positive relationer og dialoger. Man lærer bedst når det er sjovt, svært og når det lykkedes. 

Vi er nysgerrige på hvad I har af kompetencer, og vi forlanger ikke noget af jer, som I ikke kan indfri.

Forløbene indeholder korte øvelser og dyster, hvor deltagerne bliver delt i større eller mindre hold. Hvis I ikke er så mange, kan teambonding afvikles med alle deltagere på ét hold.

Teambonding fokuserer på social kommunikation og en empatisk tilgang til hinanden. Når disse værdier får fokus, øger det arbejdstilfredsheden, mindsker stress og ubehagelige konflikter og forbedrer dermed det psykiske arbejdsmiljø, så virksomhedens samlede resultat påvirkes positivt.

Vi inddrager jeres kompetencer og tager udgangspunkt i jeres ståsted. Et teambondingforløb giver jer ny viden om jeres organisation, og giver jer mulighed for at udvikle nye måder at gøre og sige ting på.

Teambonding er udviklet, så alle kan være med i aktiviteterne, der både kan være til lands og til vands i et vikingeskib. 

Teambonding tager afsæt i hvor folk er, hvor teambuilding tager afsæt i, at ville have folk et sted hen.

Hvad kan teambonding indeholde?

Emner, der bliver berørt i et Teambondingforløb:  

  • Kommunikation og samarbejde
  • Håndtering af uenigheder inden konflikt
  • Empatisk kommunikation
  • Ledelse med hjerne og hjerte
  • Mentalisering

I bliver delt i hold, eller forbliver et hold, der herefter skal udføre øvelser/dyster (varighed 10-30 min.) Ved nogle øvelser bliver holdene slået sammen til større hold og omvendt, så deltagerantal passer med øvelsen. 

Efter hver øvelse/dyst laves en kort evaluering på gruppeplan, hvor alle positive oplevelser fremhæves. Hvis I ønsker, kan der også øves personlig feedback på positive oplevelser. Forløbet kan indeholde sejlads i et vikingeskib.

Rammer for teambonding:
Lokalitet: Vikingeskibsmuseet i Roskilde eller Sagnlandet i Lejre
Dagsforløb:
 Mellem 1 og 8 timer.
Antal deltagere: Fra 6 op til 300.
Minimums pris: 7500,- DKK ved max. 15 pers i 2 timer (tillæg ved sejlads).

Kontakt os