Grundlæggende tror vi på, at alle mennesker har lyst til og behov for at fungere og at fungere sammen. Vores filosofi er, at øvelser gør mestre, og at åben dialog, gode oplevelser og positive erfaringer er vejen til succes og trivsel.

Vi anerkender menneskers forskelligheder samt grupper og teams komplekse virkemønstre. Det betyder, at vi derfor ikke holder os til en enkel udviklingsretning, men tager hvad vi kan bruge fra de forskellige teorier. Vi udnytter naturligvis de kompetencer vi har tillært og løbende tillærer os, og når det er relevant inddrager vi kompetente, eksterne konsulenter. 

Læs mere om vores kernebegreber empatisk kommunikation, mentalisering og social kapital